• Her stopper sykkelgata i dag. Kommunen ønsker å forlenge det røde dekket, over Stokkaveien og inn i Seehusens gate. Stavanger kommune
    Galleri

Røde Møllegata trekker flere syklister

Sykkeltrafikken i enkelte kryss er nær doblet etter at Møllegata ble farget rød høsten 2016. Dette viser en evalueringsrapport fra Stavanger kommune.