• Dette hyppig brukte stedet for ulovlige sexkjøp kommer grunneier Øgreid Eiendom nå til å stenge av. Stein H. Jupskås

Øgreid Eiendom vil bygge gjerde rundt sex-kratt

Etter at byens politikere i helgen fikk en omvisning i et kratt fullt av kondomer inntil Straensenteret, lover grunneier å rydde opp i gummijungelen.