• Turvei langs Gandsfjorden kan bli en langvarig affære for Stavanger kommune. Her fra en befaring i strandkanten i 2011. Jonas Haarr Friestad

Turvei i Gauselvågen først i 2019?

Rådmannen i Stavanger legger fram en rapport om Friområdeprosjektets suksess de siste 13 årene. Det eneste skåret i rådmannsgleden er Gauselvågen, der det neppe blir turvei før 2017-2019.