Teologer støtter Darwins teori

Å si at Gud har designet artene, er kvasivitenskap. Gud må ikke bli brukt som en bremsekloss i natur-vitenskapelig forskning, sier teologer til Aftenbladet.