- Ingen ville jeg skulle trekke meg

Lederen av 17. mai-komiteen i Stavanger, Hans Petter Angell-Olsen (frp), gikk ikke under jorden etter komiteens møte mandag kveld. Han gikk bare i selskap, med mobiltelefonen avskrudd.