Flyttet hvalen i natt

Ved 05-tiden i dag ble den 40 tonn tunge spermhvalen som lå påSolastranden fjernet.