• 9 millioner kroner kostet den nye skolegården på Storhaug skole . En kvadratisk asfaltflekk ble erstattet av en fargerik miks av ballbinge og diverse lekeapparater. Fredrik Refvem

96 millioner på skolegårder i Stavanger

Årlig satser Stavanger omlag 11 millioner kroner på opprustning av skolegårder. I Sandnes er det i år satt av 2,8 millioner kroner som skal deles på alle skolene i kommunen.