• Elias Løvås er elev ved Fjelltun skole. I friminuttet bruker han skateparken utenfor det gamle gymnaset, hvor nye Fjelltun skole skal bygges. Tor Inge Jøssang

Nye skoler for 669 millioner

Folkevekst tvinger rådmannen i Strand til å foreslå nye skolebygg for 669 millioner kroner. To nye kristne skoler kan lette presset.