• Advokat Jon Wessel-Aas, som er blant landets fremste eksperter på ytringsfrihet, sier at Norge opererer med en relativt vid definisjon av hva som regnes som «privat». Kyrre Lien

Tvil om lovlighet

Det er tillatt for privat— personer å ta opp og lagre samtaler de selv tar del i, men det er tvilstilfeller når det gjelder politikere og andre som har tillitsverv.