• Turveien i Gauselvågen har vært gjennom en lang prosess. Her fra befaringen i 2011, i forkant av klagebehandlingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Jonas Haarr Friestad

Kald skulder til Gausel-protester

Sentrale grunneiere i Gauselvågen mener kommunens friområdeprosjekt opptrer i fri dressur når turveien gjennom hagene deres skal planlegges. Det avviser rådmannen i et notat til forhandlingsutvalget.