• Siden juni 2013 har Dale Eiendomsselskap leid ut lokaler til en MC-klubb. I fjor søkte klubben prøvemedlemskap i den tyske 1%-klubben Gremium MC. Jon Ingemundsen

Omstridt MC-klubb mister klubblokalet

Sandnes kommune var så lite fornøyd med at et selskap eid av Rogaland fylkeskommune leide ut klubblokale på Dale til en såkalt 1%-motorsykkelklubb at de truet fylkeskommunen med tvangsmulkt. Nå må medlemmene i Prospect Gremium MC finne seg et nytt tilholdssted.