• Høyre-benken var helt samstemt om å tillate økte p-priser, men bare litt. Fra venstre Kristen Høyer Mathiassen (delvis skjult), Eli Aga, Erlend Jordal, Inge Anda og Grethe Eriksen. Pål Christensen

Politikerne går inn for moderat økning av p-prisene

Kommunalutvalget for byutvikling går inn for en for en mer moderat økning av p-satsene, ikke på langt nær det nivået som Stavanger Parkering foreslo.