• - Hit, men ikke lenger! Bonde Arild Lerang synes Vegvesenet er så firkantet at han sier nei til arkeologer på sin eiendom. Boxeren Elvis blir neppe sentral i vaktholdet. Carina Johansen

Bonde stanser arkeologer, veiprosjekt i stampe

Vegdirektoratet går nå rettens vei for å tvinge bonde Arild Lerang på Sunde til å tillate arkeologiske undersøkelser på eiendommen sin.