• Torsdag 26. mars avgjør formannskapet om administrasjonen i kommunen skal gå i gang med detaljregulering på Midjord eller forhandlinger med grunneiere i Urban sjøfront. Anders Minge

Rådmannen vil ha skole på Midjord

Store nok uteområder, samspill med idretten, kontakt med natur og skolehage, og ikke minst knapp tid og knappe ressurser taler for Midjord, ifølge rådmannen.