• Hun var sikker på at automaten ved innkjøringen til parkeringsplassen var den riktige. Men Marianne Hareland skulle ha betalt i en langt mindre synlig automat. Jon Ingemundsen

P-rot gir p-bot

Parkeringsplassene ligger tett i tett, men hvem som skal ha betalingen er det jammen ikke lett å vite. Marianne Hareland fikk parkeringsbot etter å ha valgt feil automat.