Styret sendte budsjettet tilbake

Styret i Helse Stavanger mente at 2005-budsjettet fra administrasjonen var så uklart at det ikke kunne vedtas.