- Sterkere kultursjef

Kulturhussjef Per Harald Nilsson mener kultursjefrollen blir styrket når han overtar i mai.