Dyr oppussing etter «Inga»

Gang— og sykkelstien ved Hafrsfjord har vært et kostbart, men populært prosjekt. Så kom stormen «Inga» og ødela. Nå må nye 600.000 kroner spyttes i for å få steinblokkene på plass.