Psykiatrien kan være fratatt flere millioner

Alarmklokkene har gått hos Rådet for psykisk helse. En fersk rapport avdekker at millionbeløp avsatt til psykisk helsevern er overført til det øvrige helsevesenet.