Tiltak rettes mot tunge misbrukere

Prosjektgruppa «Sandnes mot rus» la i går fram sitt foreløpige arbeid for å lette situasjonen for byens tyngste misbrukere.