Nye skjenkeregler blir utsatt

Innføringen av de nye skjenkereglene i Stavanger må utsettes fra 1.april til 1. juli på grunn av stort arbeidspress i kommunen.Utsettelsen gjelder ikke butikkene.