Uenighet om hvem som skal vurdere

Helse Vest og Helse Bergen vil ha professor Lennart Person i utvalget som skal vurdere nevrokirurgien. Helse Stavanger er uenig.