Nærmest trafikkinfarkt mellom klokken 15 og 16

Du kan spare tid med å endre kjøretidspunkt. Trafikken på Motorveien om morgenen dobles på en time.