Sjeflege Jan Olav Johannesen avviser stor misnøye

Sjeflege Jan Olav Johannessen sier at brukerundersøkelser viser at de fleste pasientene er fornøyd.