Pensjonistpartiet usikre

Både RV, Venstre og Senterpartiet er imot konkurranseutsetting av 10.000 bosspann. Pensjonistpartiet er usikre.