Veipakke sprekker med 100 millioner

Ny E 39 skal åpnes i september 2006. Men dyre sideveier kan svi i bomstasjonene.