5000 kr mer i året med doble bompenger

Maureen Lode bor i Sandnes og har barn i barnehage i Sola. Med økte bompengeutgifter må hun ut med 400 kr mer i måneden for å levere og hente dem.