Ti millioner kroner på vei

Ti millioner kroner av det regionale miljøprogrammet for landbruket i Rogaland kan brukes til å realisere målsetningene i Aksjon Jærvassdrag. (AJV).