M 44 er snart fylt opp

Hennes & Mauritz har ikkje bestemt seg heilt. Men det som skal bli Rogalands nest største handlesenter, er i ferd med å fyllast opp. Senterleder Carsten Bo Andersen har nå berre åtte ledige lokale. Resten er på plass.