Billigere leiligheter fikk fart i salget

Omprosjektering til mindre og billigere rekkehusleiligheter fikk fart i salget i borettslaget Kristianslystgården.