- Ryfast en katastrofe for regionen

Frps forslag om å se på Høgsfjord-kryssing på ny, fikk stort flertall i Sandnes bystyre. Motstanden mot Ryfast er stor.