- Endelig «Anny-dag!»

— Jeg gleder meg lenge i forveien til den dagen Anny skal komme, sier Margit Anfinsen (84).