- Bremsekloss, ikke pådriver

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker tok regionvegsjefen ogVegdirektoratet verbalt i ørene flere ganger under sinsamferdselspolitiske innledning