Ingen kriserekord

Mens mange krisesenter i landet melder om kraftig økning i antallet kvinner og barn som søkte husly for volden, var fjoråret et «vanlig» år i Stavanger. 110 kvinner og 40-50 barn overnattet i 2003 på krisesenteret.