Stavanger streker opp storbysirkelen

Stavanger-ordføreren er alt i gang med å «legge under seg» de 12nabokommunene.