Nå kommer Hanapiren

Etter tre år i dvale er det igjen fart i planene for et ni etasjers tårn og flere lavere bygg ved Daleveien. Kystverket har frafalt sin innsigelse mot utfylling i sjøen.