Arbeidstilsynet ser på everket

Eit forlik sist veke ser ikkje ut til å ha fått alle konfliktar ved Jæren Everk ut av verda. To dagar etter forliket tok arbeidstilsynet kontakt med everket og ba om å få vita om rutinane deira for behandling av konfliktar.