Sykepleiere fortviler over nedskjæringer

Etter påske skal SiR kutte stillinger. De ansatte på medisinsk avdeling er fortvilet, og mener nedbemanningen er uforsvarlig.