Farlig avfall på avveier

Det skal bli slutt på at farlig avfall havner i avløp og på private søppelfyllinger på Jæren og i Rogaland for øvrig.