Romsøe-kvartalet kan få glassatrium og påbygg

Stavanger: Sjefarkitekt Turid Haaland i Stavanger kommune tok ihøst initiativet til en idédugnad over flere møter sammen medeierne av de store gårdene i Ankerkvartalet.