Sykle planken og hopp i havet

Vannfestivalen på Ålgård ble akkurat så flott som arrangørene håpet på.