• Jan Tore Glenjen

Kjøp, salg og narkobruk vegg i vegg med avrusning

Aktive rusavhengige og mennesker på avrusning har i årevis hatt samme tilholdssted på seksjon rusvern på Soma. Nå kan LAR blir flyttet fra Soma til sentrum.