• Jon Ingemundsen

Dommeren var inhabil

En av meddommerne i tingretten etter Bergeland-raset er kjent inhabil av Høyesterett. Det samme gjelder en av meddommerne i lagmannsretten. Dermed må den fire år gamle saken behanles på ny i lagmannsretten.