- Mer penger for å hindre dyretragedier

Justerte vaktområder og mer penger må til for å hindre at husdyr lider og dør unødvendig, mener Veterinærforeningen.