Granskingen av barnevernet flere uker forsinket

Utvalget som skal avdekke vanskjøtsel og overgrep innen barnevernet i Rogaland, er ennå ikke klar til å ta imot barnevernsbarna og deres historier.