Vitner strømmer til advokaten

Anne Kroken er bistandsadvokat for de fleste av personene som har vært inne til politiavhør. Hun bekrefter at flere anmeldelser om seksuelt misbruk på Waisenhuset og i fosterhjem er gitt politiet.