- Misbruk av barn var aldri i våre tanker

Livet på Waisenhuset framsto nærmest rosenrødt for Kjell Hetlelid som var leder av barnevernsnemnda i Stavanger tidlig på 1970-tallet. Andre barnevernsfolk ble heller ikke alarmert.