• Skjenkeutvalget i Stavanger ved en tidligere og roligere anledning. Fra venstre Bjarne Kvadsheim (Sp), Per A. Thorbjørnsen (V), John Peter Hernes (H), Cecilie Bjelland (Ap) og Marcela Molina (SV). Stein Halvor Jupskås

Rabaldermøte i skjenkeutvalget

Det gikk nok en gang hett for seg da Stavanger kommunes skjenkeutvalg møttes klokken 11 onsdag formiddag. Ikke minst siden både presse og publikum forholdt seg til kommunens nettsider, der møtet var annonsert til klokken 12.