Tenk nytt

Denne ordningen fungerer ikke, slik den er lagt opp i dag. Det er bussjåførene Sissel Sørbø og Olaf Innvær i SOT enige om.