Stoplesteinan er sovepute for kommunen

Skal Stoplesteinan være kommunens best bevarte hemmelighet, ellerskal området åpnes for turister? Mens det diskuteres, får illsintestuter ha kulturminnet for seg selv.